Historien om

Gram Slotskro

Vis á vis på Slotsvejen i Gram er der hele to stolte kroer – Gram Slotskro og Den gamle Kro. Og så har de endda samme ejere, Marianne og Carsten Schrøder. Igennem flere generationer siden 1913 har familien Schrøder været ”krofolkene” i den sønderjyske slotsby, og den 1. november 2013 kunne familien således fejre 100 års kro-jubilæum.

Slotskroen er ældst og skriver sig tilbage til 1673. Efter en brand genopførte greve Hans Schack den 2. kroen i 1714. Driften fortsatte under Gram Gods og senere med skiftende ejere – en tid som ”Petersens Hotel”. Men snart hed stedet igen Gram Slotskro, og sådan har det været lige siden. I 1913 overtog købmand Julius Frederik Schrøder forpagtningen af slotskroen, og efter dennes død i 1950 blev den frem til 1961 ført videre af sønnen Harald Julius Schrøder og hustru, Ester Louise Høxbro Diederiksen. Parret forlod forpagtningen af Slotskroen i 1961 og overtog samme år Gæstgivergården (en tid Dahl´s Gæstgiveri) på den anden side af Slotsgaden og ændrede navnet til Den gamle Kro.

Gæstgiveriet, der i mange år havde slægten Lorentzen som ejere, var oprindeligt et farveri (Farverhuset) samt et bageri, mens der på den anden side af gaden ved Slotskroen var et kræmmeri med høkeri, bryggeri, brænderi, urmager, skomager og uldspinderi (starten på Gram Tæpper i 1905.)

Farverhuset, der skriver sig tilbage til 1801, blev genopført efter brande i 1850´erne, hvorefter krodriften holdt sit indtog. I 1911 hedder stedet Dahl´s Gæstgiveri. Stadig med Lorentzen-slægten ved roret frem til 1961, da Viggo M. Gregersen Dahl sælger til Harald Julius Schrøder og Ester Louise Høxbro Diederiksen. Efter et glidende generationsskifte overtages stedet i 1971 (nu Den gamle Kro) af parrets søn og svigerdatter, Ole og Aase Schrøder. Gram Slotskro havde flere forskellige driftsformer og forpagtere, efter at godset havde købt den tilbage i 1907. Men i 48 år fra 1913 til 1961 var det altså familien Schrøder, der drev Slotskroen. Efter denne periode var der igen skiftende driftsformer Men i 1984 gav ejerne op, og så vendte Schrøder-familien tilbage!

Ole og Aase Schrøder købte Slotskroen, og de fortsatte driften af begge kroer frem til 2001 – ikke mindst med betydelige udvidelser af Den gamle Kro i flere omgange i årene 1977-1984, bl.a. med en ny værelses-fløj. I 2001 fandt Ole og Aase Schrøder tiden inde til at lade sønnen Carsten og svigerdatteren Marianne komme til. ”Det unge par” var
syv år tidligere vendt hjem for at se, om krodrift nu også var noget for dem – og det var det! Marianne og Carsten Schrøder har siden overtagelsen gennemført betydelige investeringer i Slotskroen og Den gamle Kro i årene 2002 – 2008 – og i jubilæumsåret blev der også taget fat på omfattende forbedringsarbejde på Slotskroen.